Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

VIII. Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 14.09.2021

 

S6 WZ 14.09.21 1

14 września 2021 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B odbyło się VIII. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za 2020 rok, udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium oraz przyjęli budżet i program działania organizacji na 2021 rok.

Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z aktualnym stanem zaawansowania robót oraz przygotowań do realizacji poszczególnych odcinków trasy ekspresowej S6 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zaprezentowanym w formie on-line przez przedstawicieli szczecińskiego i gdańskiego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia zwrócili się do z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego o utworzenie nowego programu rządowego dla samorządów lokalnych lub wprowadzenie zmian w istniejących programach w celu dofinansowania niezbędnej przebudowy lokalnego układu drogowego spowodowanej realizacją trasy S6.

Pełne wykorzystanie potencjału pojawiającego się wraz z budową trasy ekspresowej S6 wymaga intensywnej pracy i ogromnych nakładów finansowych na rozbudowę infrastruktury technicznej i utworzenie lub przebudowę istniejącej sieci drogowej przy węzłach – często bardzo starej i wyeksploatowanej, nie spełniającej standardów połączenia komunikacyjnego z drogą szybkiego ruchu. Niestety, budżety JST nie są wystarczające dla sprawnego i stosunkowo szybkiego przeprowadzenia takich działań.

Źródło: własne.

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: