Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Konsultacje społeczne nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

W dn. 16 sierpnia – 17 września 2021 r. odbywają się konsultacje społeczne projektu nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), którego celem głównym jest budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego o korzystnym wpływie na rozwój kraju.

Do Projektu Programu można zgłaszać uwagi w sposób opisany w obwieszczeniu Ministerstwa Infrastruktury.

Stowarzyszenie Samorządowe S6 pozytywnie opiniuje projekt Programu, w którym ujęto wszystkie pozostałe do realizacji odcinki trasy ekspresowej S6 z podziałem na:

Załącznik nr 1 - Listę zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.):

- Zachodnie drogowe obejście Szczecina 51,6 km.

Załącznik nr 2 – Listę zadań inwestycyjnych kontynuowanych z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.):

- Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) 142,1 km

- Budowa drogi S6 dk 6 – początek Obwodnicy Trójmiasta 40,9 km

- Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej 39,1 km

- Budowa drogi S6 odc. Lębork – dk 6 (Bożepole Wielkie) 22,0 km

- Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk 46,1 km

- Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork   49,6 km.

Po raz pierwszy w rządowym Programie zwrócono szerszą uwagę na problem strukturalnego wykluczenia komunikacyjnego całych podregionów kraju, w tym Pomorza Środkowego (s. 25 projektu Programu).

Źródło: Rząd, www.gov.pl

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: