Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Przywrócenie finansowania dla budowy trasy S6 z budżetu państwa

W dn. 16 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), zwiększającą wartość programu drogowego z 142,2 mld zł do 163,9 mld zł.

Zmiana dotyczy zapewnienia finansowania ze środków publicznych dla szeregu inwestycji drogowych, w tym na dokończenie drogi ekspresowej S6, na którą przeznaczono ok. 9 mld zł. Dzięki temu powstaną brakujące odcinki naszej trasy:

  1.   1. Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
  2.   2. Słupsk – Lębork, 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.
  3.   3. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
  4.   4. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,

Ta decyzja Rządu RP jest przełomem i odpowiedzią na wieloletnie apele Stowarzyszenia Samorządowego S6 o przywrócenie finansowania dla budowy trasy S6 z budżetu państwa.

Przypomnijmy, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 r. zatrzymał przetargi na projektowanie techniczne i wykonawstwo ww. odcinków trasy ekspresowej S6 ogłoszone jesienią 2015 r. przez ustępujący rząd Ewy Kopacz, następnie w l. 2016-2018 r. postanowił o ich realizacji w ramach długotrwałej, trudnej i skomplikowanej formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, w ramach której dotychczas nie budowano dróg ekspresowych w Polsce.

Przywrócenie finansowania ze środków publicznych dla dokończenia trasy ekspresowej S6 otwiera możliwość oddania całej arterii komunikacyjnej do użytku do końca 2025 r.

Źródło: Rząd, www.gov.pl

Zmiana PBDK 2014-2023

 

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: